2017. március 5., vasárnap

HISZEK EGY ISTENBEN

Most a harmadik egyházi témájú zenével jelentkezünk, amely leginkább húsvéti aktualitású. A korábbi Ave Maria és Mi Atyánk zenéink folytatásaként a napokban megszületett a harmadik zenei testvér, a Hiszek egy Istenben című katolikus imára.
Ezzel az Örökbecsűek/Dallamokkal ölelt imák című zenei sorozatunk harmadik darabja látott napvilágot. Ez az ima a három közül a legösszetettebb gondolatokat rejti magába, és legmélyebben mutatja a keresztény hit lényegét, eszméjét. A hívő ember pontosan el tudja magát helyezni ebben a hitvilágban, de a nem hívők is gyönyörű szimbólumot találhatnak benne az örök életről.
A Hiszek egy Istenben alkotásunk ugyanolyan hangszerelésben, és hangnemben került kottázásra szoprán-tenor énekhangra és templomi orgonára, mint a két előző testvére.
A lassú mélyhangú orgona felvezetés után felcsendül a főtéma, amely a továbbiakban háromszor ismétlődik meg más-más variációban. Az első versszak klasszikus megformálása utána második versszak szabálytalanságát a zene is követi. Jézus születése és halála drámáját a zene érzelmi emelkedése érzékelteti. Ugyancsak furcsa zenei képekben jelenik meg az alászállás a poklokra, majd a feltámadás. Itt a nagy fordulatot a zene úgy követi, hogy szomorú d-moll hangnemet a bizakodó f-dúr hangnembe modulálás jelzi. Kifejeződik a feltámadás világosságának győzelme a sötétség felett.
Az utolsó versszakban az Atya-fiú hit mellett megjelenik Szentléleké is, és erőteljes hittételek vezetnek el az örök élet hitéig.
Ez az alkotás nagyon sok munkával, mély alázattal készült a bemutatkozására, amelyet fogadjanak be olyan teljes szeretettel, amilyennel adjuk mindenkinek
Jártó Róza és Derkovats Gyula.

HISZEK EGY ISTENBEN

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában,
a mi Urunkban;

aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását
és az örök életet.
Ámen.

A zene elérési útjai:Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése